Jätkusuutlikkus


2013 aastal ehitasime kaasaegse kasvuhoone eesmärgiga kasvatada tervislikke taimi kõige keskkonnasõbralikumal moel. See tõstis koheselt meie toodete kvaliteeti ning vähendas kütmisega kaasnevaid mõjusid. Me hoiame kasvuhoone puhtana, et vähendada haiguste ja kahjurite tekkimist. Nimetatud probleemide esinemisel ei kasuta me keemilisi tõrjevahendeid, vaid naturaalseid tooteid ning bioloogilisi tõrjevahendeid, st „head putukad“ püüavad/söövad jne „pahasid putukaid“. Me taastöötleme oma jäätmeid niipalju kui võimalik, et olla pidevalt jätkusuutlik ning innovatiivselt üritame vähendada oma tootmismõjusid keskkonnale.